Trwa ładowanie...
d2bif8a

Niemożliwe jest oszacowanie liczby emerytur częściowych - OSR

10.04. Warszawa (PAP) - Autorzy nowej wersji projektu ustawy zakładającej podwyższenie wieku emerytalnego w ocenie skutków regulacji stwierdzili, że niemożliwe jest oszacowanie...
Share
d2bif8a

10.04. Warszawa (PAP) - Autorzy nowej wersji projektu ustawy zakładającej podwyższenie wieku emerytalnego w ocenie skutków regulacji stwierdzili, że niemożliwe jest oszacowanie liczby wypłacanych emerytur częściowych.

"Oszacowanie liczby wypłacanych emerytur częściowych wydaje się być w chwili obecnej niemożliwe, ze względu na brak podstawowych informacji co do przewidywalnych zachowań ludzi w przyszłej sytuacji na rynku pracy. Można jednak przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że wypłaty emerytur częściowych jedynie w bardzo nieznaczny sposób wpłyną na kształtowanie się finansów funduszu emerytalnego w poszczególnych latach prognozy, ze względu na fakt, że kwota wypłat na emerytury częściowe będzie zmniejszać wypłaty świadczeń w wieku emerytalnym. W konsekwencji w długim horyzoncie czasowym skutki powinny być neutralne" - napisano.

W ocenie skutków regulacji napisano, że zgodnie z prognozą, spodziewana jest stopniowa nieznaczna poprawa sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sięgająca do ok. 4 proc. kwoty wydatków w danym roku w latach 2030-2040.

d2bif8a

"Wynika to ze zwiększających się wpływów ze składek i zmniejszających się wydatków na świadczenia do roku 2037-2038. Po tym okresie wydatki na świadczenia stopniowo rosną i od 2052 r. przekraczają prognozowany wzrost z tytułu składek. Oznacza to, że w okresie od ok. 2040 r. korzyści dla indywidualnych świadczeniobiorców z tytułu pobierania wyższych świadczeń będą stopniowo przewyższać korzyści dla FUS z tytułu dłużej pobieranych składek" - napisano.

W projekcie nowej ustawy napisano, że wysokość emerytury częściowej z FUS ma wynosić 50 proc. kwoty emerytury (na dzień ustalenia prawa do emerytury częściowej).

"Wypłata tej emerytury nastąpiłaby bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Byłaby wypłacana bez względu na wysokość osiąganych dochodów z pracy. Emerytura częściowa podlegałaby waloryzacji analogicznie jak inne świadczenia wypłacane z FUS, nie podlegałaby podwyższeniu do wysokości emerytury minimalnej. Na wniosek ubezpieczonego, po osiągnięciu wieku emerytalnego (określonego dla danej osoby) oraz po ustaniu stosunku pracy, ustalana byłaby docelowa wysokość emerytury z FUS" - napisano.

Kapitał służący do obliczenia docelowej emerytury z FUS (waloryzowany przez cały okres wypłaty emerytury częściowej) byłby zmniejszony o wypłacone kwoty emerytury częściowej.

d2bif8a

Emerytury częściowe wypłacane będą:

- dla kobiet od 62 roku życia do wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, które mają przynajmniej 35 lat stażu pracy;

- dla mężczyzn od 65 roku życia do wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, którzy mają przynajmniej 40 lat stażu pracy.

Emerytury częściowe wypłacane w wysokości 50 proc. emerytury naliczonej dla wieku 62 lat dla kobiet oraz dla wieku 65 lat mężczyzn byłyby niższe od emerytury minimalnej w danym roku dla osób zarabiających najniższe wynagrodzenie niezależnie od daty urodzenia.

d2bif8a

"Wypłata emerytury częściowej wpływa na wysokość emerytury naliczanej w wieku uprawniającym do emerytury. Im dłuższy jest okres pobierania emerytury częściowej tym większe jest obniżenie świadczenia w wieku uprawniającym do emerytury" - napisano.

W OSR oszacowano, że w przypadku kobiet, które nie pracują po otrzymaniu emerytury częściowej świadczenie w wieku uprawniającym do emerytury będzie niższe od 1,7 proc. do 16,4 proc.; - w przypadku kobiet, które pracują po otrzymaniu emerytury częściowej świadczenie w wieku uprawniającym do emerytury będzie niższe od 1,6 proc. do 9,6 proc.; - w przypadku mężczyzn, którzy nie pracują po otrzymaniu emerytury częściowej świadczenie w wieku uprawniającym do emerytury będzie niższe od 1,9 proc. do 12,0 proc.; w przypadku mężczyzn, którzy pracują po otrzymaniu emerytury częściowej świadczenie w wieku uprawniającym do emerytury będzie niższe od 1,2 proc. do 8,0 proc.

"Zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn emerytura częściowa ustalona w sposób procentowy od świadczenia naliczonego w wieku 62 lat dla kobiet oraz wieku 65 lat dla mężczyzn, powoduje takie samo procentowe zmniejszenie wysokości emerytury w wieku uprawniającym do emerytury niezależnie od wysokości wcześniej osiąganych zarobków" - napisano. (PAP)

map/ asa/

d2bif8a

Podziel się opinią

Share
d2bif8a
d2bif8a