Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Nieznaczne transfery w kierunku złotego, inwestorzy czekają na FED

Wtorkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi próbę dalszego umocnienia polskiej waluty po wczorajszej zwyżce kwotowań podczas sesji amerykańskiej. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2032 PLN za euro, 3,1694 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4048 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu w dalszym ciągu oscylują blisko bariery 4,00% (aktualnie 3,981% w przypadku obligacji 10-letnich).

Share
Nieznaczne transfery w kierunku złotego, inwestorzy czekają na FED
Źródło: Thinkstockphotos
dedr62s

Dość zagadkowe umocnienie złotego w trakcie sesji amerykańskiej przypisać należy głównie niskiej aktywności uczestników obrotu, gdzie większe zlecenie jest w stanie zauważalnie zmienić kursy wymiany. Ruch ten miał miejsce również na kwotowaniach CZK, pomimo iż rynek bazowy notował wtedy korektę w kierunku 1,3238 USD. Jednym z możliwych scenariuszy jest wycofanie części pozycji z rynku forinta, gdzie rządowe plany wsparcia kredytobiorców w CHF skutecznie utrzymują poziom niepewności co do HUF. Teoretycznie zatem inwestorzy posiadający pozycje w HUF oraz CZK (posiedzenie CNB w dalszej części tygodnia odczytywane jest jako potencjalny czynnik ryzyka z uwagi na możliwe zapowiedzi interwencji walutowych) mogą przetransferować część kapitałów w kierunku polskiego złotego. W szerszym ujęciu nastroje na polskiej walucie dyktowane będą przez zaplanowane na ten tydzień posiedzenia banków centralnych. Z uwagi na spekulacje co do wrześniowego ograniczenia programu QE przez FED naturalnie najważniejszym wydaje się
posiedzenie FED w środę oraz piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji z rynku krajowego.

Z rynkowego punktu widzenia ponownie znaleźliśmy się przy barierze 4,20 PLN za euro, jednak przy potencjalnie spadkowym układzie na notowaniach eurodolara oraz przed środowym posiedzeniem FED trudno oczekiwać, iż któryś z bardziej znaczących uczestników obrotu zdecyduje się zagrać na znaczące wybicie tego wsparcia. Ww. transfery wewnątrz walut CEE to prawdopodobnie zbyt mało, aby doprowadzić do naruszenia technicznie istotnego zakresu. Najprawdopodobniej będziemy świadkami spokojnego handlu z lekkim wskazaniem na ruch korekcyjny wczorajszego umocnienia. W szerszym ujęciu jeżeli założenia rynkowe co do gołębiego tonu komunikatu FED miałby się jutro sprawdzić to możliwy byłby ruch w kierunku wsparcia na 4,1625 EUR/PLN.

dedr62s

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dedr62s

Podziel się opinią

Share
dedr62s
dedr62s