Trwa ładowanie...
dnpfhbz
fundusz

Noble Funds TFI: udany rok na trudnym rynku

Prognozowany zysk netto Noble Funds TFI za 2008 r. wyniósł 14,2 mln zł. W tym czasie spółka rozwinęła sieć sprzedaży i utrzymała dobre wyniki inwestycyjne na tle konkurencji. Zarząd spółki zapowiada poszerzenie oferty oraz walkę o aktywa mimo oczekiwań, że rok 2009 nie będzie dla branży łatwy.
Share
dnpfhbz

Prognozowany zysk netto Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, należącego do Grupy Noble Bank, za 2008 r. został ustalony na poziomie 14,2 mln zł. Na koniec ub.r. Noble Funds TFI zarządzało aktywami w wysokości ok. 915 mln zł, z czego 775,77 mln zł stanowiły aktywa Noble Funds FIO, a 139,55 mln zł aktywa zarządzane w ramach usługi Asset Management. W 2009 r. zarząd spółki spodziewa się przyrostu aktywów i tym samym zwiększenia udziału na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Według Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami udział Noble Funds TFI w rynku na koniec ub.r. wyniósł ponad 1 proc.

W 2008 r. Noble Funds TFI poszerzyło zakres oferowanych usług. Oprócz prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz zarządzania zbiorczym i cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, spółka zaoferowała doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Było to możliwe dzięki zezwoleniu wydanemu w sierpniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W grudniu podpisano umowę ze Skandia Życie Towarzystwem Ubezpieczeń SA, na mocy której Noble Funds zarządza portfelami modelowymi oferowanymi przez Skandię.

Spółka w minionym roku poszerzyła także dystrybucję oferowanych produktów podpisując umowy z 11 podmiotami. Obecnie produkty Noble Funds TFI dostępne są u 19 dystrybutorów (m.in. w firmach doradztwa finansowego, domach maklerskich oraz bankach), a w 2009 r. planowane jest podpisanie umów z kolejnymi partnerami. Noble Funds TFI współpracuje również z pięcioma towarzystwami ubezpieczeń, które oferują fundusz Noble Funds FIO w postaci produktów unit-linked.

Na 2009 r. zarząd spółki zapowiedział także wprowadzenie kolejnego subfunduszu. Będzie nim subfundusz globalny, oferowany w ramach Noble Funds FIO, którego prospekt czeka już na zatwierdzenie przez KNF.

dnpfhbz

Podziel się opinią

Share
dnpfhbz
dnpfhbz