Trwa ładowanie...
d1ww9fz
espi

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Akcjonariusze powyżej 5% - NWZA 24.06.2014 (28/2014)

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Akcjonariusze powyżej 5% - NWZA 24.06.2014 (28/2014)
Share
d1ww9fz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Akcjonariusze powyżej 5% - NWZA 24.06.2014
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (?Bank?, ?Emitent?), podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku w dniu 24 czerwca 2014 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA: 63.833.800 - liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi; 100 % - procentowy udział w liczbie głosów na tym NWZA; 100 % - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 11 11 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Sławomir Żygowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ww9fz

Podziel się opinią

Share
d1ww9fz
d1ww9fz