Trwa ładowanie...
d3zmpgp

NOTORIA SERWIS S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez Prezesa Zarządu (2/2013)

NOTORIA SERWIS S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez Prezesa Zarządu (2/2013)

Share
d3zmpgp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Informacja o nabyciu akcji przez Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Działając w imieniu spółki Notoria Serwis S.A. ("Emitent") informuję, iż w dniu 31 stycznia 2013 wpłynęło zawiadomienie od Artura Sierant - Prezesa Zarządu Spółki, o transakcjach nabycia akcji Emitenta, których łączna wartość w 2012 r. nie przekroczyła kwoty 5.000 EURO. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 roku Artur Sierant oraz podmioty od niego zależne nabyły łącznie 620 akcji po średniej cenie 4,14 PLN, a łączna wartość transakcji wyniosła 2.568,80 PLN.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zmpgp

| | | NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOTORIA SERWIS S.A. | | usługi inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-814 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Miedziana | | 3A/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 654 22 45 | | (22) 654 22 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | notoria@notoria.pl | | www.notoria.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-21-52-769 | | 016200212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Marcin Nowicki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zmpgp

Podziel się opinią

Share
d3zmpgp
d3zmpgp