Trwa ładowanie...
d93x1tq

NOTORIA SERWIS S.A. - Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (1/2011)

NOTORIA SERWIS S.A. - Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (1/2011)

Share
d93x1tq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Notoria Serwis S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2011 powziął wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółkiprzez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A. - Pana Artura Sieranta wraz z osobą blisko związaną - w liczbie 4.898 akcji serii C. Nabycie akcji nastąpiło w okresie 02.12.2010?18.01.2011, po średniej cenie zakupu 4,10 zł za akcję, a łączna wartość transakcji wyniosła 20.079,10 złotych.Informację sporządzono w związku z osiągnięciem łącznej wartości transakcji zawartych w okresie 02.12.2010?18.01.2011 w wysokości przekraczającej 5.000 euro.Aktualnie Pan Artur Sierant wraz z osobą blisko związaną posiada 37.333 akcji serii C, co daje 3,74% udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
Plik Opis
zalacznikkomunikat01_2011.pdf Zestawienie transakcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d93x1tq

| | | NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOTORIA SERWIS S.A. | | usługi inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-814 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Miedziana | | 3A/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 654 22 45 | | (22) 654 22 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | notoria@notoria.pl | | www.notoria.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-21-52-769 | | 016200212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Paulina Sztajnert Prezes Zarządu
2011-01-19 Julita Ciecierska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d93x1tq

Podziel się opinią

Share
d93x1tq
d93x1tq