Trwa ładowanie...
d1vy1s2
espi

NOTORIA SERWIS S.A. - Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA (7/2011)

NOTORIA SERWIS S.A. - Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA (7/2011)
Share
d1vy1s2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Notoria Serwis S.A. (Spółki) informuje, że w dniu 7 listopada 2011 r. otrzymał od Presspublica Spółka z o.o. w Warszawie, akcjonariusza Spółki, posiadającego akcje dające prawo do 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosek w oparciu o unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad spraw związanych ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wnioskodawca zaproponował następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie oraz podpisanie listy obecności. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 5. Zamknięcie Zgromadzenia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOTORIA SERWIS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-814 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miedziana 3A/17
(ulica) (numer)
(22) 654 22 45 +48 (22) 654-22-46
(telefon) (fax)
notoria@notoria.pl www.notoria.pl
(e-mail) (www)
525-21-52-769 016200212
(NIP) (REGON)
d1vy1s2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Paulina Sztajnert Prezes Zarządu
2011-11-07 Julita Ciecierska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vy1s2

Podziel się opinią

Share
d1vy1s2
d1vy1s2