Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

NOTORIA SERWIS S.A. - Zakup akcji przez osobę powiązaną (19/2013)

NOTORIA SERWIS S.A. - Zakup akcji przez osobę powiązaną (19/2013)
Share
d2d3o5o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-16
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Zakup akcji przez osobę powiązaną
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Notoria Serwis Spółka Akcyjna (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 16 września 2013 r. od Pana Artura Sierant, zawiadomienia następującej treści: Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa") oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych ("Rozporządzenie"), informuję, że w okresie od 03.06.2013 roku do 16.09.2012 roku jako Prezes Zarządu spółki Notoria Serwis SA kupiłem na rachunek: własny, żony oraz podmiotu zależnego Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach 9.892 akcje zwykłe na okaziciela spółki Notoria Serwis po średniej cenie 4,37 PLN za akcję, za łączną kwotę 43.189,28 PLN, to jest wartość przekraczającą 5.000 EURO.
Załączniki
Plik Opis
zalacznikkomunikatESPI19zakup_akcji.pdf Zestawienie transakcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOTORIA SERWIS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-814 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miedziana 3A/17
(ulica) (numer)
+48 (22) 654 22 45 +48 (22) 654-22-46
(telefon) (fax)
notoria@notoria.pl www.notoria.pl
(e-mail) (www)
525-21-52-769 016200212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Marcin Nowicki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o