Trwa ładowanie...
d2xvwck
espi

NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o ob...

NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (9/2010)
Share
d2xvwck
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
NOVAINVEST S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Novainvest S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 3 grudnia 2010 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Tomasza Bartela, Wiceprezesa Zarządu Emitenta, który poinformował o nabyciu przez podmiot powiązany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b, c, d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi?Sontellian Holdings LTD z siedzibą na Cyprze?w dniu 01.12.2010 r. w wyniku transakcji poza rynkiem NewConnect, w oparciu o umowę cywilno-prawną łącznie 1 715 000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda za łączną cenę 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVAINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOVAINVEST S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
(22) 311 24 00 (22) 311 24 24
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2xvwck

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Andrzej Macenowicz Prezes Zarządu Andrzej Macenowicz
2010-12-03 Tomasz Bartel Wiceprezes Zarządu Tomasz Bartel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xvwck

Podziel się opinią

Share
d2xvwck
d2xvwck