Trwa ładowanie...
dn4so4w

NOVAVIS - Informacja o spotkaniu Obligatariuszy (13/2015) - EBI

NOVAVIS - Informacja o spotkaniu Obligatariuszy (13/2015)

Share
dn4so4w
NEW CONNECT
Raport EBI nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o spotkaniu Obligatariuszy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?) informuje, iż na dzień 18 maja 2015 roku zaplanowane zostało spotkanie dla Obligatariuszy, celem przedstawienia i omówienia propozycji: 1) Wycofania obligacji serii A z obrotu na rynku Catalyst, 2) Wcześniejszego wykupu papierów dłużnych. Spotkanie dla Obligatariuszy odbędzie się w dniu 18 maja bieżącego roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie (00-716), przy ulicy Bartyckiej 26, Pawilon 58. Obligatariuszy prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15 maja 2015 roku na adres e-mail p.krzysztalowicz@novavis.pl. O podjętych podczas spotkania decyzjach Zarząd Novavis S.A. poinformuje w osobnym komunikacie, który opublikowany zostanie po spotkaniu z Obligatariuszami. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Żak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w