Trwa ładowanie...
d427rj1

NOVIAN - Sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki (26/2014) - EBI

NOVIAN - Sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki (26/2014)

Share
d427rj1
NEW CONNECT
Raport EBI nr 26 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd NOVIAN S.A. (?Spółka?) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki ustaliła w dniu 10 listopada 2014 r. jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednolity tekst Statutu przygotowany został na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?ZWZ?) z dnia 06 listopada 2014 r. i zawiera zmiany dokonane na podstawie uchwały 17 i 18 ZWZ. Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie powyższych uchwał zostały przedstawione w raporcie nr 24/2014 w dniu 07 listopada 2014 r. Zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
JednolitytekststatutuNOVIANS.A.-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d427rj1

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jaromir Gorczyca Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d427rj1

Podziel się opinią

Share
d427rj1
d427rj1