Trwa ładowanie...
d20hgiy

NOVITA - korekta Rb 31/13 z dnia 26.11.2013r. w sprawie zakupu akcji Novity S.A. przez podmiot za...

NOVITA - korekta Rb 31/13 z dnia 26.11.2013r. w sprawie zakupu akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej (31/13)

Share
d20hgiy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 13
Data sporządzenia: 2014-03-17
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
korekta Rb 31/13 z dnia 26.11.2013r. w sprawie zakupu akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
W związku z otrzymaniem pisma od Pana Janusza Piczaka, korygującego informację o zakupie akcji Novity S.A. przez podmiot od niego zależny Finvveco Sp. z o.o. w dniu 8.10.2013r. oraz na podstawie pisma KNF w sprawie skorygowania Rb 31/2013, Novita S.A. koryguje raport nr 31/13 o poinformowaniu przez Janusza Piczaka, członka Rady Nadzorczej Novity S.A. o zakupie przez Finveco Sp. z o.o. w trakcie sesji na GPW w Warszawie S.A. akcji, w ten sposób, że w p. 1) w brzmieniu: "1)w okresie od 8 do 15 października 2013 r. kupiła łącznie 300 akcji po średnim kursie 30,22 zł," dodaje się, po przecinku, następujący zapis: "przy czym: a)08.10.2013r. 100 akcji po 30,50 zł, b)09.10.2013r. 30 akcji po 30,00 zł, c)10.10.2013r. 70 akcji po 29,50 zł, d)11.10.2013r. 43 akcje po 30,50 zł, e)14.10.2013r. 10 akcji po 30,50 zł, f) 15.10.2013r. 47 akcji po 30,50 zł,".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20hgiy

| | | NOVITA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2014-03-17 Józef Wołejko członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20hgiy

Podziel się opinią

Share
d20hgiy
d20hgiy