Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

NOVITA - ogłoszenie o zwołaniu NWZA Novity S.A. w dniu 30.08.2011r. (24/11)

NOVITA - ogłoszenie o zwołaniu NWZA Novity S.A. w dniu 30.08.2011r. (24/11)
Share
d390w11
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 11
Data sporządzenia: 2011-07-12
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
ogłoszenie o zwołaniu NWZA Novity S.A. w dniu 30.08.2011r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na żądanie akcjonariusza, Zarząd "NOVITA" S.A. podaje w załączeniu treść: 1)ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. w dniu 30.08.2011r., 2)treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. w dniu 30.08.2011r. Podstawa prawna- par.38 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
uchwały.pdf Proponowana treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novity S.A., zwołane w dniu 30.08.2011r.:

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2011-07-12 Józef Wołejko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11