Trwa ładowanie...
d2i4kzv
espi

NOVITA - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012. (3/12)

NOVITA - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012. (3/12)

Share
d2i4kzv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 12
Data sporządzenia: 2012-01-19
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie par.103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki NOVITA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: I. Raporty okresowe za 2011 rok: - Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011 ? 20 marca 2012 roku. II. Raporty okresowe za 2012 rok: 1. Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne: - za I kwartał 2012 roku ? 15 maja 2012 roku, - za III kwartał 2012 roku ? 14 listopada 2012 roku, 2. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku 30 sierpnia 2012 roku. Zgodnie z par. 101 pkt 2 oraz par. 102 pkt.1 Rozporządzenia emitent nie będzie publikował raportów kwartalnych za II kwartał 2012 roku oraz za IV kwartał 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Based on par. 103 pas. 1 of the Decree of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions of recognition as equivalent information required by the law of a non-member state,(Official Journal from 2009 No 33, item 259), the Management of NOVITA SA is communicating to public knowledge the dates of submitting periodic reports in year 2012:I. Periodic reports for year 2011.- Annual report and consolidated annual report for 2011 – on March 20, 2012II. Periodic reports for year 2012:1. Separate and consolidated quarterly reports:- for the first quarter of 2012 – on May 15, 2012,- for the third quarter of 2012 – on November 14, 2012.2. Separate semi-annual report and consolidated semi-annual report- for the first half of 2012 – on August 30, 2012.In accordance with par. 101 point 2 and par. 102 point 1 of the above mentioned Decree, the issuer shall not publish quarterly reports for second quarter of 2012 and fourth quarter
of year 2011. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

| | | NOVITA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2012-01-19 Józef Wołejko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

Podziel się opinią

Share
d2i4kzv
d2i4kzv