Trwa ładowanie...
d1d7gie

NOVITA - Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Spółki za rok 2014 wraz z informacją o zmianie zasa ...

NOVITA - Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Spółki za rok 2014 wraz z informacją o zmianie zasad publikacji wyników finansowych Spółki (7/15)

Share
d1d7gie

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Spółki za rok 2014 wraz z informacją o zmianie zasad publikacji wyników finansowych Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") przedstawia poniżej wstępne (w trakcie badania przez biegłego rewidenta) jednostkowe wyniki finansowe Spółki za rok 2014 wskazując, że ostateczne jednostkowe wyniki finansowe Spółki zostaną opublikowane w formie jednostkowego raportu rocznego w dniu 20 marca 2015 roku. W 2014 roku Spółka uzyskała następujące wyniki finansowe: - przychody ze sprzedaży ogółem - 84 301 tys. zł, - zysk z działalności operacyjnej - 12 319 tys. zł, - EBITDA - 18 247 tys. zł, - zysk brutto - 12 139 tys. zł, - zysk netto - 9 806 tys. zł. Dla porównania niżej podano wyniki finansowe, które Spółka uzyskała w 2013 roku: - przychody ze sprzedaży ogółem - 82 064 tys. zł, - zysk z działalności operacyjnej - 8 505 tys. zł, - EBITDA - 14 296 tys. zł, - zysk brutto - 8 156 tys. zł, - zysk netto - 6 581 tys. zł. W porównaniu do wyników za 2013 rok wyniki za 2014 rok wykazują: - przychody ze sprzedaży ogółem - 102,7%, - zysk z działalności operacyjnej - 144,8%, -
EBITDA - 127,6%, - zysk brutto - 148,8%, - zysk netto - 149,0%. Jednocześnie Zarząd Spółki podjął decyzję, iż wyniki finansowe Spółki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, będą publikowane jedynie w formie raportów okresowych, których terminy publikacji w 2015 roku zostały przez Spółkę podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 2/15 z dnia 14 stycznia 2015 roku. Tym samym Spółka zaprzestaje podawania do publicznej wiadomości miesięcznych wyników finansowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2015-02-20 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

Podziel się opinią

Share
d1d7gie
d1d7gie