Trwa ładowanie...
d21mflv
espi

NOVITUS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (30/2010)

NOVITUS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (30/2010)

Share
d21mflv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOVITUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NOVITUS SA informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od COMP SA o nabyciu w dniu 17 grudnia 2010 roku w drodze transakcji pakietowej posesyjnej 45.000 akcji NOVITUS SA po cenie 30,90 złotych za jedną akcję. Przed przeprowadzeniem transakcji COMP SA posiadał 2 643 624 akcje, co stanowiło 47,02 % ogólnej liczby akcji i dawało prawo do 47,02 % głosów z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu NOVITUS SA.Po przeprowadzeniu transakcji COMP SA posiada 2 688 624 akcje co stanowi 47,82 % ogólnej liczby akcji i daje prawo do 47,82 % głosów na Walnym Zgromadzeniu NOVITUS SA.W wyniku opisanej powyżej transakcji COMP SA zwiększył ilość głosów posiadanych w Spółce o 0,8 %. Transakcja miała charakter techniczny i spowodowana była nabyciem przez COMP SA akcji NOVITUS SA we wrześniu 2010 r. bez wypełnienia dyspozycji artykułu 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. Transakcja była poprzedzona zbyciem w dniu 16 grudnia 2010 r. 45.000 sztuk akcji NOVITUS SA po cenie 30,90 złotych za jedną akcję.COMP SA rozważa nabycie kolejnych akcji NOVITUS SA w ciągu najbliższych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21mflv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Bogusław Łatka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21mflv

Podziel się opinią

Share
d21mflv
d21mflv