Trwa ładowanie...
d22gc5o

NOWAGALA - Informacja o sprzedaży akcji emitenta przez Dom Maklerski IDMSA (3/2011)

NOWAGALA - Informacja o sprzedaży akcji emitenta przez Dom Maklerski IDMSA (3/2011)

Share
d22gc5o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-11
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Informacja o sprzedaży akcji emitenta przez Dom Maklerski IDMSA
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje, o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawyz dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Dom Maklerski IDMSA, w którym to podmiocie prezesem zarządu jest Pan Grzegorz Leszczyński będącego równocześnie członkiem rady nadzorczej emitenta o tym, że Dom Maklerski IDMSA zawarł w dniu 28 grudnia 2010 r. umowę sprzedaży akcji emitenta poza rynkiem regulowanym, w wyniku której zbył 2.501 akcji emitenta w cenie 2,99 zł za akcję.Podstawa prawna: §160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Waldemar Piotrowski Prezes Zarządu
2011-01-11 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

Podziel się opinią

Share
d22gc5o
d22gc5o