Trwa ładowanie...
d2vady9

NOWAGALA - Ujawnienie informacji poufnej, która podlegała opóźnieniu (175/2010)

NOWAGALA - Ujawnienie informacji poufnej, która podlegała opóźnieniu (175/2010)

Share
d2vady9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 175 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie informacji poufnej, która podlegała opóźnieniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje, iż w dniu 23 listopada 2010 roku opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej związanej z pismem z Ministerstwa Gospodarki informującym, iż decyzją Instytucji Zarządzającej, spółce zależnej Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. zdecydowano - w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, działanie 4.5, poddziałanie 4.5.1 - przyznać dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą "Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię produkcji płytek ceramicznych". Kwota dofinansowania to 52,8 mln zł. Uzyskanie dofinansowania wymaga spełnienia szeregu warunków. Informacja opóźniona została na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Informacja objęta niniejszym raportem bieżącym była przedmiotem zawiadomienia przekazanego w dniu 23 listopada 2010 roku Komisji Nadzoru Finansowego o
opóźnieniu przekazania informacji poufnej do wiadomości publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Paweł Górnicki Wiceprezes Zarządu
2010-12-15 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

Podziel się opinią

Share
d2vady9
d2vady9