Trwa ładowanie...
d14qnm2

Nowe ubezpieczenie zdrowotne na rynku

W sierpniu Generali wprowadziło nowy produkt ubezpieczeń na życie i zdrowie dla klientów indywidualnych. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i zakresem obejmuje ryzyko śmierci oraz poniesienia przez ubezpieczonego kosztów ambulatoryjnych świadczeń medycznych.

d14qnm2
d14qnm2

W sierpniu Generali wprowadziło nowy produkt ubezpieczeń na życie i zdrowie dla klientów indywidualnych. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i zakresem obejmuje ryzyko śmierci oraz poniesienia przez ubezpieczonego kosztów ambulatoryjnych świadczeń medycznych.

Zakres świadczeń medycznych jest uzależniony od wybranego wariantu pakietu ambulatoryjnego wskazanego w polisie. Nowe ubezpieczenie zapewnia konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne, rehabilitację oraz refundację kosztów zakupu leków. Polisa zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Pakiety indywidualne i rodzinne z dowolnym wyborem placówek

Ubezpieczenie na życie i zdrowie jest produktem o charakterze ochronnym, który można zawrzeć zarówno w wersji indywidualnej (przedmiotem jest ochrona zdrowia i życia Ubezpieczonego), jak i rodzinnej (ochroną jest objęty ubezpieczony, współmałżonek lub partner, dzieci do lat 18). Jest to pierwsze ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, w przypadku którego składka nie jest uzależniona od płci i od wieku. Zakres ubezpieczenia jest uzależniony od wybranego wariantu pakietu (standard, medium, maximum) i obejmuje ryzyko śmierci oraz ryzyko poniesienia kosztów ambulatoryjnych świadczeń medycznych. Z usługi mogą również korzystać kobiety w ciąży.

Produkt jest dostępny już od 56 zł

Atutem nowego produktu jest dowolność w wyborze placówek medycznych i lekarzy, z usług, których chciałby korzystać Ubezpieczony. Za pośrednictwem całodobowej infolinii ubezpieczony może uzyskać informacje o rekomendowanych przez Generali palcówkach charakteryzujących się wysokim standardem obsługi, profesjonalnym zapleczem medycznym oraz liczną grupą specjalistów. Podejmując decyzję o wyborze placówki medycznej, klienci mogą skorzystać z sugestii ubezpieczyciela lub też indywidualnie wybrać dowolną placówkę spoza rekomendowanej listy, która spełnia warunki opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

d14qnm2

Dodatkowa ochrona w okresie rozpatrywania wniosku

Do ubezpieczenia może przystąpić każdy, kto nie ukończył 65 lat, podpisał wniosek o zawarcie umowy oraz wypełnił ankietę medyczną. W uzasadnionych przypadkach, kiedy Ubezpieczyciel potrzebuje więcej informacji do oceny ryzyka, ubezpieczony lub współubezpieczony może zostać skierowany na badania lekarskie, które w całości są finansowane przez Generali.
Co ważne z punktu widzenia klienta, Generali - do momentu ostatecznej decyzji - udziela tzw. tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, obejmującej ryzyko śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Generali dokłada starań do maksymalnego uproszczenia sposobu rozliczania świadczeń. Zwrot kosztów ambulatoryjnych świadczeń medycznych można otrzymać na podstawie wypełnionego formularza (specjalny formularz Generali do zgłaszania roszczeń) oraz załączonych oryginałów rachunków, faktur, bądź też innych dokumentów, potwierdzających realizację usługi medycznej.
Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na terytorium Polski przez okres 1 roku z możliwością jej przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Całodobowa infolinia medyczna

Wartością dodaną do ubezpieczenia jest dostęp do infolinii medycznej, działającej w systemie całodobowym przez 365 dni w roku. Za pośrednictwem infolinii klient może umówić się na konsultację lekarską, badania diagnostyczne czy laboratoryjne, bądź zamówić wizytę domową w jednej z rekomendowanych placówek medycznych. Dodatkowo klienci mogą skonsultować się z infolinią w sprawie zakresu ubezpieczenia, placówek medycznych, w których można zrealizować świadczenia medyczne, a także skorzystać z pomocy w razie wystąpienia problemów zdrowotnych, uzyskać połączenie telefoniczne z lekarzem oraz otrzymać informacje dotyczące diet, leków, przebiegu ciąży, zabiegów i badań medycznych oraz grup wsparcia.

_ Uzupełniając dotychczasową ofertę ubezpieczeń zdrowotnych o nowy produkt, Generali chce podkreślić kompleksowy charakter swojej oferty ubezpieczeń zdrowotnych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Rozpoczynając pracę nad projektem stawialiśmy sobie za cel przygotowanie konkurencyjnej oferty, która będzie nowym i unikalnym rozwiązaniem na rynku. Nasz produkt ubezpieczenia na życie i zdrowie zapewnia klientom nie tylko świadczenia, które standardowo są oferowane przez prywatne kliniki w ramach tzw. pakietów medycznych, ale dodatkowo spełnia funkcję ochronną i gwarantuje wypłatę świadczenia w momencie śmierci Ubezpieczonego. Warto też zwrócić uwagę na elastyczność nowego produktu oraz szerokie możliwości, jakie daje klientowi w zakresie wyboru lekarzy specjalistów, czy placówek medycznych. Takie rozwiązanie gwarantuje opiekę medyczną w wielu prywatnych placówkach w Polsce, bez zbędnego oczekiwania, bez konieczności rezygnacji z usług lekarza, z których korzystał klient do tej pory i był
z nich zadowolony oraz bez względu na ich lokalizację _- mówi Marzena Bandurewicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Generali.

d14qnm2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d14qnm2