Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

NTT SYSTEM S.A. - Uzupełnienie niedoborów scaleniowych akcjami własnymi NTT System S.A. (26/2014)

NTT SYSTEM S.A. - Uzupełnienie niedoborów scaleniowych akcjami własnymi NTT System S.A. (26/2014)
Share
dxopdlq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie niedoborów scaleniowych akcjami własnymi NTT System S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NTT System S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 października 2014 r. Spółka otrzymała od KDPW powiadomienie o liczbie niedoborów scaleniowych, wyliczonych zgodnie z informacjami otrzymanymi od uczestników Krajowego Depozytu w wysokości 1 206 sztuk. Zgodnie z Uchwałą nr 21 podjętą na ZWZ NTT System S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r. (treść uchwały Spółka podała w RB 14/2014 z dn.27.06.2014 r.) niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych z akcji stanowiących własność Spółki. Wartość nominalna każdej akcji wynosi: 1,50 PLN Łączna wartość akcji do których Spółka zrzekła się praw to: 1 809,00 PLN Liczba głosów na walnym zgromadzeniu NTT System S.A. odpowiadająca akcjom do których Spółka zrzekła się praw: 1 206 Udział akcji do których Spółka zrzekła się praw w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta: 0,00218 % W wyniku przelewu papierów wartościowych Spółki NTT System S.A. w ilości 1 206 sztuk na rzecz innych akcjonariuszy Spółki, łączna liczba
posiadanych przez Emitenta akcji własnych wyniesie 674 588 sztuk o wartości 1 011 882 PLN, co będzie stanowiło 1,218 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku procesu scalenia akcji Spółki w stosunku 4:1, liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 6,00 PLN każda wyniesie 168 647 sztuk o wartości nominalnej 1 011 882 PLN, co będzie stanowiło 1,218 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków ich uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trakt Brzeski 89
(ulica) (numer)
22-773-62-00 ; 22-773-62-98 22-773-62-99
(telefon) (fax)
inwestor@ntt.pl ntt.pl
(e-mail) (www)
113-25-184-15 015854360
(NIP) (REGON)
dxopdlq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2014-10-23 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq