Trwa ładowanie...
dskaxtf
bz wbk

Nudny przebieg sesji

W końcowej fazie piątkowych notowań doszło jak wiadomo do naruszenia stosunkowo istotnej zapory podażowej Fibonacciego: 2607- 2612 pkt. Ostatecznie cena zamknięcia uplasowało się jednak na poziomie: 2610 pkt.

Share
dskaxtf

Wspominam o tym gdyż od początku wczorajszej sesji wskazany zakres funkcjonował na wykresie jako przedział wsparcia. Można zatem stwierdzić, że wymienione obszary cenowe zamieniły się swoimi rolami, co w sumie (w kontekście poziomów cenowych wyznaczanych na bazie technik Fibonacciego) jest dość częstym i symptomatycznym zjawiskiem. Niestety poza w/w obserwacją, trudno jednak byłoby wymienić jakąś inną kwestię, która mogłaby zwrócić naszą uwagę. Kontrakty weszły bowiem w przeciągającą się fazę ruchu bocznego (podobnie zresztą jak pozostałe rynki europejskie), z naprawdę symbolicznym zakresem zmienności.

Przewagę techniczną zachowywał jednak popyt, gdyż notowania FW20Z10 konsekwentnie przebiegały ponad znanym nam już zakresem: 2607 – 2612 pkt. W końcówce notowań również nie doszło do wykrystalizowania się żadnej silnej tendencji, choć stroną przeważającą w nieco większym stopniu okazał się obóz podażowy (wpływ słabego początku sesji za oceanem). Ostatecznie zamknięcie grudniowej serii kontraktów uplasowało się na poziomie 2607 pkt. Stanowiło to niewielki spadek wartości FW20Z10 w stosunku do piątkowej ceny odniesienia wynoszący 0.11%.

Naruszenie strefy: 2607 – 2612 pkt nie przerodziło się ostatecznie w silny ruch cenowy. Wręcz przeciwnie. Przez cały dzień kontrakty przebywały bowiem w niezwykle wąskim korytarzu cenowym, zatem mieliśmy do czynienia z płaskim i mało wyrazistym handlem. Jak pamiętamy wymieniony już przedział: 2607 – 2612 pkt funkcjonował jako filtr cenowy dla sierpniowego szczytu (między innymi koncentruje się tutaj zniesienie 113%). Przełamanie zatem tak określonego zakresu cenowego powinno zachęcić kapitał stojący z boku do inicjowania odważnych działań zakupowych.

dskaxtf

Ostatecznie tak się jednak nie stało, a dodatkowo – z powodu wczorajszych spadków za oceanem – może dojść dzisiaj do ponownego przedostania się kontraktów poniżej poziomu 2607 pkt. Warto nadmienić, że z punktu widzenia techniki trudno byłoby zaistniałe wyłamanie traktować jako przejaw siły rynku. Osobiście potraktowałbym je bardziej jako wstępną oznakę wyczerpywania się presji popytowej na rynku. Wstępną, czyli wymagającą jeszcze potwierdzenia. Skoro tak, to dość znaczącą rolę przypisałbym obecnie pierwszemu zakresowi wsparcia Fibonacciego: 2567 – 2571 pkt, zbudowanego na bazie zniesienia wewnętrznego 14.6%. Zanegowanie wymienionego przedziału – w powiązaniu z wcześniejszym naruszeniem strefy: 2607 – 2612 pkt – wygenerowałoby według mnie stosunkowo wiarygodny sygnał słabości obozu popytowego.

Zamknąłbym wówczas przynajmniej część długich pozycji, a day-traderom zasugerował, by rozważyli otwarcie niewielkiej ilości krótkich pozycji. Niewielkiej, gdyż agresywne działanie już na tak wczesnym etapie ruchu korekcyjnego mogłoby się wiązać ze zbyt dużym ryzykiem. Z punktu widzenia horyzontu dziennego sygnałem sprzedaży byłoby według mnie nie utrzymanie naporu podaży przez obszar wsparcia: 2529 – 2534 pkt. Tak więc zlecenie zabezpieczające dla wszystkich długich pozycji umiejscowiłbym również kilka punktów poniżej poziomu 2529 pkt.

Podsumowując można stwierdzić, że ponowne przedostanie się kontraktów poniżej poziomu 2607 pkt może w konsekwencji doprowadzić do wykreowania się ruchu korekcyjnego. Nie podejmowałbym jednak żadnych działań transakcyjnych do momentu utrzymywania się kontraktów ponad zakresem wsparcia: 2567 – 2571 pkt i uważnie obserwował styl, a jakim sprzedający inicjowaliby swoje działania rynkowe. Natomiast sygnałem wskazującym na odzyskiwanie siły przez obóz popytowy byłby powrót FW20Z10 ponad poziom 2612 pkt. W takiej sytuacji urealniłby się według mnie wariant kontynuacji ruchu wzrostowego, z możliwością dotarcia kontraktów do kolejnej zapory podażowej Fibonacciego: 2635 – 2638 pkt.

Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

dskaxtf

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

dskaxtf

Podziel się opinią

Share
dskaxtf
dskaxtf