Trwa ładowanie...
d2pv8kr
d2pv8kr
espi

NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji NWAI Dom Maklerski S.A. (1/2015)

NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji NWAI Dom Maklerski S.A. (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2pv8kr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NWAI DOM MAKLERSKI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji NWAI Dom Maklerski S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. stosownie do treści art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2 stycznia 2015 roku otrzymał informację od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) o zmianie stanu posiadania akcji NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: NWAI, Spółka) oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo (dalej: Fundusze). W wyniku zbycia przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w transakcjach przeprowadzonych w alternatywnym systemie obrotu w dniu 22 grudnia 2014 roku, a rozliczonych w dniu 29 grudnia 2014 roku, akcji NWAI, łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%. Przed dokonaniem
transakcji sprzedaży Fundusze posiadały łącznie 92 648 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem) sztuk akcji NWAI co stanowiło 5 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po przeprowadzeniu w/w transakcji Fundusze posiadają łącznie 92 432 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dwie) sztuki akcji NWAI Dom Maklerski S.A. co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NWAI DOM MAKLERSKI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-357 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 64
(ulica) (numer)
22 201 97 50 22 201 97 51
(telefon) (fax)
www.nwai.pl
(e-mail) (www)
5252423576 141338474
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Mateusz Walczak Prezes Zarządu
2015-01-02 Łukasz Knap Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pv8kr

Podziel się opinią

Share
d2pv8kr
d2pv8kr