Trwa ładowanie...
d1yvyjo

Obligacje Orlenu o wartości nom. 750 mln euro zadebiutują w środę na Catalyst

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Obligacje Orlen Capital AB o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro zadebiutują w środę, 20 lipca, na Catalyst, podała giełda.

Share
d1yvyjo

" Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1) wyznaczyć dzień 20 lipca 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 7 500 obligacji na okaziciela serii 142967332 spółki Orlen Capital AB (Publ), o łącznej wartości nominalnej 750 000 000 euro i jednostkowej wartości nominalnej 100 000 euro oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem XS1429673327;
2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a) dzień ostatniego notowania - 5 czerwca 2023 r.,
b) jednostkę obrotu - 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną - 1 szt.,
d) symbol - OR10623" - czytamy w komunikacie.

Na początku czerwca Fitch Ratings przyznał ostateczny rating BBB- dla euroobligacji wyemitowanych przez Orlen Capital AB, których gwarantem jest PKN Orlen. Rating euroobligacji jest na tym samym poziomie, co długoterminowy rating PKN Orlen S.A. otrzymany od agencji: BBB-. Perspektywa ratingu spółki jest stabilna. Wcześniej PKN Orlen poinformował o przyznaniu przez Moody's ostatecznego ratingu Baa3 dla euroobligacji.

d1yvyjo

Na początku czerwca PKN Orlen, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

d1yvyjo

Podziel się opinią

Share
d1yvyjo
d1yvyjo