Trwa ładowanie...

Ochrona nękanych lokatorów kamienic będzie większa. Sejm przyjął odpowiednie poprawki

Sejm zgodził się w czwartek na poprawkę Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego i prawa budowlanego zwiększającą ochronę lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic.

Share
Ochrona nękanych lokatorów kamienic będzie większa. Sejm przyjął odpowiednie poprawki
Fot: Antonio Acuña/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
d2auwmw

Przyjęta przez posłów poprawka stanowi, że wykroczeniem stanie się nieprzeprowadzenie kontroli obiektu przez jego właściciela lub zarządcę, gdy zgłoszono, że w obiekcie dokonano nieuzasadnionej ingerencji lub naruszenia.

Cała nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta. Nowelizacja wprowadza do Kodeksu karnego kary za nowy typ przestępstwa - stosowanie wobec kogoś "innej przemocy niż bezpośrednia" dla zmuszenia go/jej do określonego działania lub zaniechania działania, za co groziłaby kara do trzech lat więzienia. Takie przestępstwo ścigane byłoby na wniosek pokrzywdzonego. Ustawodawca ma na myśli zwiększenie dzięki temu ochrony lokatorów nękanych przez osoby chcącę przejąć ich mieszkania.

d2auwmw

Obecnie w Kodeksie karnym jest zapis, że karze do trzech lat więzienia może podlegać ten, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec osoby dla zmuszenia jej do określonego działania. Sądy sformułowanie "wobec osoby" traktują literalnie i karzą wyłącznie za fizyczne oddziaływanie, a nie działania pośrednie.

Na potrzebę zmiany prawa w tym zakresie wskazywała m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Sejm przyjął, aby w Kk doprecyzować, że karze do trzech lat więzienia podlega także ten, kto "stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego".

Zmiany dotyczą także Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Do Prawa budowlanego dodano m.in. przepis, zgodnie z którym budynki powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli także w przypadku zgłoszenia przez lokatorów dokonania "nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń". W razie stwierdzenia takich naruszeń, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie w celach mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

d2auwmw

W ustawie chodzi o zwiększenie ochrony lokatorów nękanych przez właścicieli kamienic - najczęściej wykupujących je, żeby zmodernizować i sprzedać nowe mieszkania lub wyburzyć i postawić nowy budynek. Senatorowie w czasie prac nad nowelą przypominali o przypadkach wyłączania prądu lub ogrzewania, odcinania dostępu do wody, wyjmowania okien, zamurowywania wejść do budynków, czy mieszkań. O takim nękaniu mieszkańców kamienic przez właścicieli i zarządców budynków, którzy chcą się pozbyć lokatorów, wielokrotnie pisały media.

Zobacz także: * *Ceny nieruchomości oderwane od siły nabywczej. Dlaczego płacimy tak drogo?

d2auwmw

Podziel się opinią

Share
d2auwmw
d2auwmw