Trwa ładowanie...
d2uq6o2

Oferta Biura Inwestycji Kapitałowych ruszy 25 I, spółka liczy na 22,5 mln zł

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Oferta Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK), z której spółka chce pozyskać ok. 22,5 mln zł netto, rozpocznie się 25 stycznia 2016 r. od budowy księgi popytu, wynika z prospektu. BIK chce przeznaczyć środki z emisji na realizację dwóch projektów logistycznych i jednego handlowego, na które potrzeba łącznie jeszcze 76,1 mln zł nakładów (pozostała część jest planowana do poniesienia z kredytów).

Share
d2uq6o2

"Na dzień zatwierdzenia prospektu nie jest znana cena akcji oferowanych, dlatego też nie można wskazać ostatecznej wielkości przychodów brutto z emisji akcji serii I. Zgodnie z szacunkami zarządu, wpływy brutto z emisji akcji serii I wyniosą około 23 730 tys. zł. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie około 22 500 tys. zł" - czytamy w prospekcie.

Na podstawie prospektu emisyjnego oferowanych jest 1 130 000 nowych akcji serii I oraz sprzedawanych jest do 569 606 istniejących akcji serii H. Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 27,4% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i będą uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Aktualnie 100% akcji Biura Inwestycji Kapitałowych jest własnością Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Na podstawie prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest 900 000 akcji serii H i do 1 130 000 praw do akcji serii I oraz do 1 130 000 akcji serii I. Akcje oferowane są oferowane łącznie w ramach publicznej oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach oferty mogą być przydzielone zarówno akcje serii H, jak i akcje serii I.

d2uq6o2

Akcje są podzielone na transze: w transzy indywidualnej, oferowanych jest do 420 000 akcji oferowanych, a w transzy instytucjonalnej - do 1 279 606 akcji.

Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: proces book-building: 25-26 stycznia 2016 roku; podanie ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży, a także informacji o ostatecznej liczbie akcji oferowanych i akcji sprzedawanych: 26 stycznia; przyjmowanie zapisów w transzy indywidualnej: 27 stycznia - 1 lutego, przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej: 27 stycznia - 2 lutego; przydział akcji: do 4 lutego; ostateczny termin zamknięcia oferty: do 4 lutego.

"Celem emisji jest pozyskanie środków na realizację zaplanowanych na lata 2016-2018 inwestycji:

  1. Rozbudowa Centrum Logistycznego w Sosnowcu - Grupa planuje budowę dwóch kolejnych hal magazynowych o łącznej powierzchni najmu około 25 tys. m2. Nakłady inwestycyjne konieczne jeszcze do poniesienia na realizację tej inwestycji Grupa szacuje na kwotę 27 mln zł. Dotychczas Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na zakup gruntu pod tą inwestycję i uzbrojenie terenu. Emitent planuje sfinansowanie dalszych nakładów inwestycyjnych zarówno ze środków własnych pochodzących z emisji (w wysokości łącznej około 7 mln zł) oraz z kredytu bankowego.
  2. Budowa Parku Handlowego w Dzierżoniowie - Grupa planuje budowę parku handlowego o łącznej powierzchni najmu około 5 tys. m2. Emitent planuje odkupienie wszystkich udziałów od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych 'Satus' (FIZ) w spółce celowej przygotowującej inwestycję w Dzierżoniowie oraz uzupełnienie środków niezbędnych na zrealizowanie inwestycji. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 26,6 mln zł. Grupa planuje sfinansowanie inwestycji zarówno ze środków własnych (8,5 mln zł), jak i kredytu bankowego.
  3. Budowa Centrum Logistycznego Kraków III - Grupa planuje budowę nowego Centrum Logistycznego w Targowisku, bezpośrednio przy zjeździe z autostrady A4 - węzeł Szarów, o łącznej powierzchni najmu około 18 tys. m2. Nakłady inwestycyjne konieczne jeszcze do poniesienia wyniosą 22,5 mln zł. Dotychczas Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na zakup gruntu i wstępne przygotowanie projektu. Grupa planuje sfinansować dalszą realizację inwestycji ze środków własnych (około 7 mln zł) oraz z kredytu bankowego" - czytamy dalej. Grupa zakłada, że nakłady inwestycyjne, które zostaną poniesione w związku z realizacją tych projektów w poszczególnych latach wyniosą: 33,6 mln zł w 2016 r., 31,25 mln zł w 2017 r., 11,25 mln zł w 2018 r. Na realizację wskazanych celów emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji publicznej akcji serii I w wysokości 22,5 mln zł. Dotychczas spółka wydała na te projekty 9,13 mln zł.
d2uq6o2

"W najbliższych trzech latach obrotowych zarząd planuje rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego przez spółkę na finansowanie rozwoju działalności spółki, a w przypadku zbycia przez spółkę któregoś ze zrealizowanych projektów - przeznaczenie części zysku netto uzyskanego w wyniku zrealizowania takiej transakcji na finansowanie dalszego rozwoju działalności spółki, a pozostałej części - na wypłatę dywidendy" - czytamy także.

Na dzień zatwierdzenia prospektu kapitał zakładowy reprezentuje łącznie 3 mln akcji.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski BDM.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. to ogólnopolski deweloper powierzchni komercyjnych, specjalizujący się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Dotychczas w ramach grupy kapitałowej zrealizował inwestycje o łącznej powierzchni ponad 80 tys. m2. Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: jeden w Puławach, a drugi w Bielsku-Białej.
(ISBnews)

d2uq6o2

Podziel się opinią

Share
d2uq6o2
d2uq6o2