Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

ONICO - Emisja Obligacji serii K (9/2015) - EBI

ONICO - Emisja Obligacji serii K (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Emisja Obligacji serii K
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Onico S.A. informuje, iż w dniu 4 maja 2015 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o emisji nie mniej niż 2.000 i nie więcej niż 15.000 Obligacji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Celem emisji Obligacji serii K jest pozyskanie środków finansowych na bieżącą i inwestycyjną działalność Emitenta. Emitent zakłada, że dniem przydziału Obligacji serii K będzie dzień 28 maja 2015 roku, zaś terminem wykupu Obligacji będzie dzień 31 grudnia 2015 roku. Obligacje serii K nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna. Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Turczyn Prezes Zarządu
Andrzej Michalak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx