Trwa ładowanie...
dg1wfcp

ONICO S.A. - Uchwała ZWZ ONICO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (17/2014) /EBI

ONICO S.A. - Uchwała ZWZ ONICO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (17/2014) /EBI

Share
dg1wfcp
NEW CONNECT
Raport EBI nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwała ZWZ ONICO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd ONICO S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 maja 2014 roku podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013. Na wypłatę dywidendy przeznaczono 2.062.500,00 zł stanowiących 26,68 % całkowitego zysku wypracowanego w roku obrotowym 2013 r. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł. Liczba akcji objętych dywidendą jest równa 1.375.000. Dzień dywidendy ustalono na 19 czerwca 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 4 lipca 2014 r. Podstawa prawna: § 4 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg1wfcp

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Turczyn Prezes Zarządu
Andrzej Michalak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg1wfcp

Podziel się opinią

Share
dg1wfcp
dg1wfcp