Trwa ładowanie...
d9vere3
d9vere3
espi

OPEN FINANCE S.A. - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH (66/2014)

OPEN FINANCE S.A. - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH (66/2014)
Share
d9vere3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Wojciecha Gradowskiego ? Członka Zarządu Emitenta, o transakcji dotyczącej sprzedaży 3170 sztuk akcji Emitenta w dniu 03.07.2014 r.: a) w dniu 03.07.2014 r.: sprzedaż 3170 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 9,20 zł, Transakcja, o której mowa powyżej miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie transakcji sesyjnej zwykłej. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-208 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przyokopowa 33
(ulica) (numer)
+48 (22) 541 51 00 +48 (22) 417 10 73
(telefon) (fax)
ir@open.pl www.open.pl
(e-mail) (www)
521-328-08-36 015672908
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Monika Kwiatkowska Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9vere3

Podziel się opinią

Share
d9vere3
d9vere3