Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7
espi

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (77...

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (77/2013)
Share
d4bp3e7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 października 2013 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego ? Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) ? spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 18.10.2013r. ? 24.10.2013 r.: a) w dniu 18.10.2013 r.: kupno 575 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 17,41 zł. b) w dniu 18.10.2013 r.: sprzedaż 250 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 17,69 zł. c) w dniu 21.10.2013 r.: kupno 440 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 17,17 zł. d) w dniu 21.10.2013 r.: sprzedaż 445 akcji zwykłych na okaziciela
Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 17,32 zł. e) w dniu 22.10.2013 r.: kupno 200 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 17,30 zł. f) w dniu 22.10.2013 r.: sprzedaż 200 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 17,45 zł. g) w dniu 23.10.2013 r.: kupno 450 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 17,09 zł. h) w dniu 24.10.2013 r.: sprzedaż 450 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 17,31 zł. Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A. Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr
183, poz. 1538 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-208 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przyokopowa 33
(ulica) (numer)
+48 (22) 541 51 00 +48 (22) 417 10 73
(telefon) (fax)
ir@open.pl www.open.pl
(e-mail) (www)
521-328-08-36 015672908
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Monika Kwiatkowska Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7