Trwa ładowanie...
d34xpzv
d34xpzv
espi

OPEN FINANCE S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2014 roku (95/2014)

OPEN FINANCE S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2014 roku (95/2014)
Share
d34xpzv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 95 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Open Finance S.A. informuje, że skonsolidowany raport za III kwartał 2014 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. na dzień 14 listopada 2014 r., zostanie opublikowany w dniu 6 listopada 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-208 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przyokopowa 33
(ulica) (numer)
+48 (22) 541 51 00 +48 (22) 417 10 73
(telefon) (fax)
ir@open.pl www.open.pl
(e-mail) (www)
521-328-08-36 015672908
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Monika Kwiatkowska Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34xpzv

Podziel się opinią

Share
d34xpzv
d34xpzv