Trwa ładowanie...
d4jx3vs
espi

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorujacej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji (362010)
Share
d4jx3vs
KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2010
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorujacej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2010-12-30
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-124 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO ONZ 1
(ulica) ( numer)
(0-22) 354 84 00 (0-22) 354 84 02
(telefon) (fax) (e-mail)
www.opera-tfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d4jx3vs

KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2010-12-30 Rafał Lis Członek Zarządu Rafał Lis
2010-12-30 Krzysztof Łękarski Członek Zarządu Krzysztof Łękarski

KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4jx3vs

Podziel się opinią

Share
d4jx3vs
d4jx3vs