Trwa ładowanie...
d3csbil
espi

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (9/2014)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (9/2014)
Share
d3csbil

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | l.p. | imię | nazwisko | zarządzanie lub nadzór | opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych | data powołania | |
| | | Paweł | Klimkowski | Osoba zarządzająca | Członek Zarządu OPERA TFI S.A. Doradca inwestycyjny (licencja nr 167) Chartered Financial Analyst Program - CFA Paweł Klimkowski od ponad 15 lat jest związany z polskim rynkiem kapitałowym. Doświadczenie i wiedzę zdobywał w uznanych instytucjach finansowych m.in. jako makler w Pionier PDM, dealer rynku akcji w LG Petro Banku, analityk w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym ING NN, czy zarządzający w Credit Suisse Asset Management i w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Commercial Union. Od października 2008 do maja 2009 r. pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego oraz Członka Zarządu W SEB TFI, a od listopada 2009 był związany z Noble Funds. W latach 2010-2013 (do maja) pełnił funkcję Członka Zarządu i zarządzającego portfelem akcji w Aviva PTE. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. | 2014-03-03 | |
| | Informujemy, iż z dniem 3 marca 2014 r. Pan Paweł Klimkowski zaczął być osobą zarządzającą OPERA Za 3 Grosze FIZ. Obecnie za zarządzanie OPERA Za 3 Grosze FIZ odpowiedzialni są: Paweł Klimkowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i członek zarządu Towarzystwa, Robert Sochacki - członek zarządu Towarzystwa oraz Krzysztof Stępień - Dyrektor Inwestycyjny. Paweł Klimkowski od momentu dołączenia do zespołu OPERA TFI w czerwcu 2013 roku konsoliduje zarządzanie zarówno portfelami akcyjnymi jak i dłużnymi. Komitet inwestycyjny pod jego nadzorem podejmuje strategiczne decyzje inwestycyjne, dotyczące poziomu zaangażowania w akcje w ramach portfeli akcyjnych oraz duracji portfeli obligacyjnych. Decyzje te mają podstawowy wpływ na wyniki funduszy. Paweł Klimkowski od ponad 15 lat jest związany z polskim rynkiem kapitałowym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku Finanse i Bankowość, doświadczenie i wiedzę zdobywał w uznanych instytucjach finansowych. Do OPERA TFI przeszedł bezpośrednio z Aviva PTE,
gdzie przez blisko trzy lata pełnił funkcję Członka Zarządu. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-03-04
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-124 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO ONZ 1
(ulica) ( numer)
22 379 11 10 22 379 11 12
(telefon) (fax) (e-mail)
1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-03-04 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu
2014-03-04 Robert Sochacki Członek Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3csbil

Podziel się opinią

Share
d3csbil
d3csbil