Trwa ładowanie...
d4hvbrh
espi

OPTEAM S.A. - Przekazanie informacji o nowej osobie powołanej do składu Rady Nadzorczej OPTeam S....

OPTEAM S.A. - Przekazanie informacji o nowej osobie powołanej do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. (24/2013)
Share
d4hvbrh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie informacji o nowej osobie powołanej do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) w uzupełnieniu Raportu Bieżącego nr 22/2013 z dnia 14.06.2013 r. przekazuje informacje otrzymane od powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14.06.2013 r. do składu rady Nadzorczej Spółki, Pana Andrzeja Ziemińskiego. Pan Andrzej Ziemiński Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć. W swojej karierze zawodowej był członkiem zarządów oraz rad nadzorczych spółek z rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii. Od roku 2010 Partner, a od 2012 Prezes Zarządu IDM Capital S.A. oraz Dyrektor Zarządzający w Impera Capital S.A. Od 2011 Członek Zarządu Impera Seed Fund Sp. z o.o. podmiotu zarządzającego funduszem kapitałowym powołanym przez Impera Capital S.A. oraz KFK-Krajowy Fundusz Kapitałowy. W latach 2007 ? 2009 Prezes Zarządu PPWK S.A., które przekształcił z tradycyjnego wydawnictwa kartograficznego w dostawcę
usług telekomunikacyjnych i mobilnych dla sektora B2B. Dzięki środkom z emisji publicznej oraz udanym akwizycjom spółek, w tym Neotel Communications Polska Sp. z o.o i Długie Rozmowy S.A. proces zrealizował w okresie 2 lat. Od 2004 do 2009 roku Prezes Zarządu EL2 Sp. z o.o. dostawcy aplikacji oraz serwisów w branży Usług Dodanych dla Telekomunikacji GSM. Obecnie zasiada m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Dominium S.A., Telemedycyna Polska S.A., Listonic Sp. z o.o., Simplum Sp. z o.o. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-002 Jasionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tajęcina 113
(ulica) (numer)
17 867 21 00 17 852 01 38
(telefon) (fax)
www.opteam.pl
(e-mail) (www)
813-033-45-31 008033000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hvbrh

Podziel się opinią

Share
d4hvbrh
d4hvbrh