Trwa ładowanie...
d2i4kzv
espi

OPTIMUS - Informacja o otwarciu likwidacji spółki zależnej (112/2010)

OPTIMUS - Informacja o otwarciu likwidacji spółki zależnej (112/2010)

Share
d2i4kzv
KOMISJANADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 112 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
OPTIMUS
Temat
Informacja o otwarciu likwidacji spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 ("Optimus") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2010 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Metropolis Software Sp. z o.o., ("Spółka") podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu i o przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2010 roku.Na likwidatora Spółki został wybrany jej dotychczasowy członek Zarządu Pan Adam Kiciński. Wniosek o otwarcie likwidacji zostanie złożony w możliwie najkrótszym terminie do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Likwidacja Spółki jest elementem procesu reorganizacji struktury grupy kapitałowej Optimus.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2010-12-23 Edyta Wakuła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

Podziel się opinią

Share
d2i4kzv
d2i4kzv