Trwa ładowanie...
d3nszks

OPTIMUS - Przyjęcie zapisu na warranty subskrypcyjne serii G, przydział warrantów subskrypcyjnych...

OPTIMUS - Przyjęcie zapisu na warranty subskrypcyjne serii G, przydział warrantów subskrypcyjnych serii G (95/2010)

Share
d3nszks

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie zapisu na warranty subskrypcyjne serii G, przydział warrantów subskrypcyjnych serii G | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 E, informuje, iż w dniu 19 listopada 2010 roku podmiot uprawniony do złożenia zapisu na 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji serii J po cenie emisyjnej 2,25 zł za jedną akcję serii J , tj. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 94/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku, złożył zapis na 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji serii J po cenie emisyjnej 2,25 zł za jedną akcję serii J ("Zapis").W wyniku powyższego Zarząd Spółki postanowił w dniu 19 listopada 2010 roku przyjąć Zapis i dokonać przydziału z dniem 23 listopada 2010 roku warrantów subskrypcyjnych serii G zgodnie z treścią złożonego Zapisu, z zastrzeżeniem, iż objęcie warrantów subskrypcyjnych serii G nastąpi z jednoczesnym złożeniem Spółce, zgodnie z art. 451 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczenia w przedmiocie natychmiastowej
realizacji inkorporowanych w nich praw do objęcia akcji serii J. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Adam Kiciński Członek Zarządu
2010-11-19 rcin Iwiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

Podziel się opinią

Share
d3nszks
d3nszks