Trwa ładowanie...
d3w1fnj
espi

OPTIMUS - Zakończenie oferty akcji serii I (8/2011)

OPTIMUS - Zakończenie oferty akcji serii I (8/2011)
Share
d3w1fnj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty akcji serii I | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74E ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 99/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2011 r. wykonane zostały prawa z warrantów subskrypcyjnych seriiF, w związku z czym zakończona została oferta akcji serii I Spółki. W ramach oferty następujące podmioty objęły akcje Spółki w następujących proporcjach:?Pan Marcin Iwiński objął 3.230.001 akcji zwykłych na okaziciela serii I, po cenie emisyjnej 1,80 zł za akcję za łączną cenę 5.814.001,80 zł;?Pan Michał Kiciński objął 2.686.801 akcji zwykłych na okaziciela serii I, po cenie emisyjnej 1,80 zł za akcję za łączną cenę 4.836.241,80 zł;?Pan Piotr Nielubowicz objął 938.997 akcji zwykłych na okaziciela serii I, po cenie emisyjnej 1,80 zł za akcję za łączną cenę 1.690.194,60 zł;?Pan Adam Kiciński objął 257.001 akcji zwykłych na okaziciela serii I, po cenie emisyjnej 1,80 zł za akcję za łączną cenę 462.601,80 zł.Łącznie objętych zostało 7.112.800 akcji serii I
Spółki za łączną cenę 12.803.040 zł (dwanaście milionów osiemset trzy tysiące czterdzieści złotych).Prawa z akcji serii I powstaną z dniem ich zapisania na rachunkach maklerskich podmiotów obejmujących. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPTIMUS SA
(pełna nazwa emitenta)
OPTIMUS Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74 Bud E
(ulica) (numer)
022 375 77 00 022 375 77 10
(telefon) (fax)
optimus@optimus.pl www.optimus.pl
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2011-01-28 Marcin Iwiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w1fnj

Podziel się opinią

Share
d3w1fnj
d3w1fnj