Trwa ładowanie...
d3a4788

OPTIZEN LABS - Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania ... - EBI

OPTIZEN LABS - Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (19/2015)

Share
d3a4788
NEW CONNECT
Raport EBI nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Optizen Labs S.A. w Warszawie ("Spółka", Emitent) informuje niniejszym, że w dniu 7 maja 2015 roku uzyskał informację od organu nadzoru, iż Rada Nadzorcza Spółki, mocą uchwały nr 1 z dnia 27 lutego 2015 roku, działając w oparciu o postanowienia art. 384 § 1 k.s.h w zw. z § 19 ust. 2 pkt l) Statutu Spółki, dokonała wyboru Kancelarii Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Targowej 20A, 03-731 Warszawa, wpisanej na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 68 do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a4788

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Czynajtis Prezes Zarządu
Łukasz Kawęcki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a4788

Podziel się opinią

Share
d3a4788
d3a4788