Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

OPTIZEN LABS - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej (1/2015) - EBI

OPTIZEN LABS - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 27. stycznia 2015 roku Emitent otrzymał informację od MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, który działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Emitenta, odwołał Pana Norberta Kruszewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta i powołał Pana Macieja Kowalskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta na wspólną kadencję razem z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Czynajtis Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y