Trwa ładowanie...
d17b74z
espi

OPTONET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania z art.69 ustawy o ofercie p...

OPTONET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania z art.69 ustawy o ofercie publicznej (6/2012)

Share
d17b74z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTONET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania z art.69 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Optonet S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 19 stycznia 2012 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych sporządzone przez Open-Net S.A. o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Open-Net S.A. informuje, iż w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki Optonet S.A. w drodze emisji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, w wyniku czego kapitał zakładowy Optonet S.A. został podwyższony z kwoty 800.000 złotych do kwoty 1.000.000 złotych (o czym Optonet S.A. poinformował raportem bieżącym nr 3/2012 w dniu 16 stycznia 2012 roku) zmienił
się stan posiadania w związku z osiągnięciem 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Optonet S.A. (dalej "Spółka"). Po rejestracji podwyższenia wysokości kapitału zakładowego w Optonet S.A. posiadamy 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji spółki Optonet S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, uprawniających do 100.000 (słownie: sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5% w kapitale zakładowym Optonet S.A. i 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Optonet S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17b74z

| | | OPTONET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTONET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-571 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chwaszczyńska | | 170 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (48) 58 629 60 73 | | (48) 58 629 88 96 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-24-08-807 | | 017390500 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Marek Stachura Prezes Zarządu Marek Stachura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17b74z

Podziel się opinią

Share
d17b74z
d17b74z