Trwa ładowanie...
d42nu5u

ORBIS - Daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (2/2012)

ORBIS - Daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (2/2012)

Share
d42nu5u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORBIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Orbis S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, podaje do wiadomości daty przekazywania w 2012 roku raportów okresowych do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Spółka informuje również, że korzystając ze zwolnienia, jakie daje paragraf 102 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., nie przekazuje raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2011. 22.02.2012 ? raport roczny za 2011 rok; 22.02.2012 ? skonsolidowany raport roczny za 2011 rok; 26.04.2012 ? skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 zawierający kwartalną informację finansową emitenta; 29.08.2012 ? skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe emitenta; 29.10.2012
? skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 zawierający kwartalną informację finansową emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42nu5u

| | | ORBIS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORBIS | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-028 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bracka | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8260271 | | 022 8273301 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | orbissa@orbis.pl | | orbis.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526 025 04 69 | | 006239529 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Marcin Szewczykowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42nu5u

Podziel się opinią

Share
d42nu5u
d42nu5u