Trwa ładowanie...
d3psgfa

ORBIS - Informacja o poziomie przychodów i hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej ...

ORBIS - Informacja o poziomie przychodów i hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń - grudzień 2012 r. (2/2013)

Share
d3psgfa
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Informacja o poziomie przychodów i hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń - grudzień 2012 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W celu jednoczesnego poinformowania akcjonariuszy o przewidywanych przychodach Spółki, Orbis S.A. przekazuje w załączonym pliku wstępną informację o przychodach oraz hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń - grudzień 2012 r. Podstawa prawna: Art. 20 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _________________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69
Załączniki
Plik Opis
zal. do rb nr 22013_wstepne przychody.pdf wstępna informacja o przychodach oraz hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń-grudzień 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3psgfa

| | | ORBIS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORBIS | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-028 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bracka | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8260271 | | 022 8273301 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | orbissa@orbis.pl | | orbis.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526 025 04 69 | | 006239529 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Marcin Szewczykowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3psgfa

Podziel się opinią

Share
d3psgfa
d3psgfa