Trwa ładowanie...
d4m7p4v

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji. ...

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji. (4/2015)

Share
d4m7p4v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 14.04.2015 roku otrzymał od pana Sławomira Chłonia zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji w imieniu porozumienia akcjonariuszy o następującej treści: ?Działając w imieniu swoim wraz z Coöperatief AVALLON MBO U.A. z siedzibą w Amsterdamie i wraz z Panem Przemysławem Tomaszewskim, którzy działają w porozumieniu na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), niniejszym zawiadamiam: W dniu 14.04.2015 podmiot powiązany z akcjonariuszem Coöperatief AVALLON MBO U.A. nabył na rynku NewConnect 44.174 akcje zwykłe na okaziciela Organic Farma Zdrowia S.A. W okresie od ostatniego raportu dotyczącego stanu posiadania porozumienia (od 31.08.2014 r. do 15.04.2015 ) pan Sławomir Chłoń nabył na rynku NewConnect 7.592 akcje zwykłe na
okaziciela Organic Farma Zdrowia S.A. W okresie od ostatniego raportu dotyczącego stanu posiadania porozumienia (od 31.08.2014 r. do 15.04.2015 ) pan Przemysław Tomaszewski nabył na rynku NewConnect 24.030 akcje zwykłe na okaziciela Organic Farma Zdrowia S.A. Coöperatief AVALLON MBO U.A., Pana Sławomira Chłonia i Pana Przemysława Tomaszewskiego łączy porozumienie akcjonariuszy dotyczące współdziałania w zakresie zarządzania spółką Organic Farma Zdrowia S.A. zawarte w dniu 5 maja 2010 r. Przed zmianą udziału w związku z ww. zaistniałymi wydarzeniami: a) posiadana liczba akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosiła 3.349.211 akcje (w tym 625.725 akcji imiennych), z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 2.008.562 akcje zwykłe na okaziciela, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał łącznie 884.130 akcje (w tym 347.625 akcji imiennych), Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 456.519 akcji (w tym 278.100 akcji imiennych); b) posiadany procentowy
udział akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosił 74,72%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 44,81% akcji, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał 19,72% akcji, Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 10,18% akcji; c) posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosiła 3.974.936 głosów, z tego 1.251.450 głosów z akcji imiennych serii A oraz 2.723.486 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 2.008.562 głosy, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał 1.231.755 głosów (w tym 695.520 głosów z akcji imiennych), Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 734.619 głosów (w tym 556.200 głosów z akcji imiennych); d) posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosił 75,75%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 38,28%
głosów, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał 23,47% głosów, Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 14,00% głosów. W związku ze zdarzeniami, o których mowa powyżej, w imieniu swoim wraz z Coöperatief AVALLON MBO U.A. z siedzibą w Amsterdamie oraz wraz panem Przemysławem Tomaszewskim, którzy działają w porozumieniu (?strony porozumienia?) przekazuję poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 3.425.007,00 akcje (w tym 625.725 akcji imiennych), z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadają 2.052.736 akcji zwykych na okaziciela, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada łącznie 891.722 akcje (w tym 347.625 akcji imiennych), Pan
Przemysław Tomaszewski posiada 480.549 akcji (w tym 278.100 akcji imiennych); b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 76,41%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadają 45,80% akcji, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 19,89% akcji, Pan Przemysław Tomaszewski posiada 10,72% akcji; c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 4.050.732 głosów, z tego 1.251.450 głosów z akcji imiennych serii A oraz 2.799.282 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadają 2.052.736 głosy, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 1.239.347 głosów (w tym 695.520 głosów z akcji imiennych), Pan Przemysław Tomaszewski posiada 758.649 głosów (w tym 556.200 głosów z akcji imiennych); d) aktualnie posiadany
procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 77,20%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadają 39,12% głosów, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 23,62% głosów, Pan Przemysław Tomaszewski posiada 14,46% głosów. W imieniu Coöperatief AVALLON MBO U.A. oraz Pana Sławomira Chłonia i Pana Przemysława Tomaszewskiego oświadczam, że nie wykluczamy zmiany stanu posiadania pakietu akcji Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v