Trwa ładowanie...
d26sz66
espi

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie oraz zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzor...

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie oraz zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną (16/2012)
Share
d26sz66

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | ESPI | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORION INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie oraz zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28.08.2012 r. od Pana Sławomira Jarosz ? Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną. Treść zawiadomienia: 1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz 2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej 3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane 4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela ORION INVESTMENT S.A. 5) data i miejsce sporządzenia informacji: 27.08.2012 r. 6) opis transakcji: data transakcji: 19.06.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 30, średnia cena: 38,05 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 22.06.2012, kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ ? podmiot powiązany, wolumen:
5, średnia cena: 35,15 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 22.06.2012, kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ ? podmiot powiązany, wolumen: 10, średnia cena: 34,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 22.06.2012, kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ ? podmiot powiązany, wolumen: 15, średnia cena: 33,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 19.06.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 7, średnia cena: 33,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 19.06.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 33, średnia cena: 36,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 25.06.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 30, średnia cena: 37,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb
zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 11.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 39, średnia cena: 32,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 23.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 25, średnia cena: 36,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 23.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 17, średnia cena: 36,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 23.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 10, średnia cena: 38,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 24.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 50, średnia cena: 34,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 24.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO
? Sławomir Jarosz, wolumen: 43, średnia cena: 35,90 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 24.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 7, średnia cena: 36,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 24.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 35, średnia cena: 36,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 24.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 34, średnia cena: 41,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 24.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 1, średnia cena: 42,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 30.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 40, średnia cena: 37,00 PLN, miejsce transakcji: Rynek
New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 30.07.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 10, średnia cena: 39,90 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 14.08.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 5, średnia cena: 34,87 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 14.08.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 43, średnia cena: 34,99 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 14.08.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 2, średnia cena: 37,70 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 23.08.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 48, średnia cena: 31,50 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 23.08.2012,
kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 30, średnia cena: 31,80 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 23.08.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 114, średnia cena: 37,49 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 23.08.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? podmiot powiązany, wolumen: 1, średnia cena: 37,50 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, data transakcji: 23.08.2012, kupno/sprzedaż: KUPNO ? Sławomir Jarosz, wolumen: 46, średnia cena: 37,49 PLN, miejsce transakcji: Rynek New Connect, tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła, 7) inne uwagi 8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORION INVESTMENT S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-701 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 13
(ulica) (numer)
+48 12 357 77 78
(telefon) (fax)
orion@orioninvestment.eu www.orioninvestment.eu
(e-mail) (www)
644-33-67-754 240787244
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Tadeusz Marszalik Prezes Zarządu Tadeusz Marszalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26sz66

Podziel się opinią

Share
d26sz66
d26sz66