Trwa ładowanie...
d1v0uvy
d1v0uvy
espi

ORION - Raport miesięczny - luty 2015 (11/2015) - EBI

ORION - Raport miesięczny - luty 2015 (11/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1v0uvy

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny - luty 2015 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc luty 2015 roku: 1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta W miesiącu lutym 2015 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie. W lutym 2015 roku kontynuowana była dalsza sprzedaż na inwestycji deweloperskiej przy ul. Dębskiego w Krakowie oraz prowadzone dalsze prace budowlane na II etapie inwestycji przy ul. Dębskiego w Krakowie. W lutym 2015 roku kontynuowane były również prace związane z inwestycją deweloperską w Zabierzowie. 2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu lutym 2015 roku: 5/2015 ? ?Nabycie akcji własnych? 6/2015 ? ?Raport miesięczny ? styczeń 2015? 7/2015 ? ?Raporty okresowe za IV kwartał 2014 roku? 8/2015 ? ?Nabycie akcji własnych? 1/2015 ESPI ? ?Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, korekta numeru raportu? 2/2014 ESPI ? ?Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej? 2/2015 ESPI ? ?Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez
Członka Rady Nadzorczej, korekta numeru raportu? 3) Realizacja celów emisyjnych Nie dotyczy. 4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu Nie dotyczy. Podstawa prawna: pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tadeusz Marszalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v0uvy

Podziel się opinią

Share
d1v0uvy
d1v0uvy