Trwa ładowanie...
d11mzwj
espi

ORPHEE LTD - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (1/2014)

ORPHEE LTD - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (1/2014)

Share
d11mzwj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORPHEE LTD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka)
, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 1 kwietnia 2014r. na godzinę 9:00 pod adresem: chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les- Ouates, Szwajcaria. Poniżej pełny tekst Ogłoszenia: Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée Ltd Dnia 1 kwietnia 2014 r. godzina 9:00, chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les- Ouates, Szwajcaria Porządek obrad: 1. Wybór biegłego rewidenta na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Propozycja: Wybór BTFG Audit sp. z o.o., Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, Polska jako specjalnych rewidentów na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 2. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariusza. Propozycja: Bartosz Jencz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, biuro@rprkancelaria.pl Uczestnictwo i reprezentacja W celu dopuszczenia do Zgromadzenia, akcjonariusze muszą
przedstawić swoje akcje lub świadectwo depozytu akcji. Akcjonariusze, którzy nie mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście, mogą być reprezentowani przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa oraz akcji lub świadectwa depozytowego przez: ? osobę z własnego wyboru, lub ? niezależnego przedstawiciela akcjonariusza Bartosz Jencz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, biuro@rprkancelaria.pl. Formularz pełnomocnictwa do pobrania w załączeniu do niniejszego raportu (wersja polska i angielska) lub do osobistego odbioru w Spółce. Genewa, dnia 4 marca 2014 r. Załączniki: - Formularz pełnomocnictwa. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Pełnomocnictwo.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11mzwj

| | | ORPHEE LTD | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORPHEE LTD | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | CH-1228 | | Genewa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemin du Champs des Filles, Plan les Ouates | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Tomasz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11mzwj

Podziel się opinią

Share
d11mzwj
d11mzwj