Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

ORPHEE - OTRZYMANIE OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH ORAZ UMOWY O ... - EBI

ORPHEE - OTRZYMANIE OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH ORAZ UMOWY O DORADZTWO I OFEROWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (70/2014)
Share
d45i5zz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 70 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OTRZYMANIE OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH ORAZ UMOWY O DORADZTWO I OFEROWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (?Spółka?), informuje, iż w dniu 18 listopada 2014 r. do biura spółki wpłynęły pisma Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (?Trigon?) zawierające: (i) oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy świadczenia usług doradczych z dnia 2 kwietnia 2014 r. zawartej pomiędzy Spółką a Trigon, (ii) oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o doradztwo i oferowanie instrumentów finansowych z dnia 2 kwietnia 2014 r. zawartej pomiędzy Spółką a Trigon. Umowy te dotyczą doradztwa na rzecz Spółki w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Trigon wskazuje, że przyczyną wypowiedzenia umów jest fakt świadczenia przez Trigon usług na rzecz spółki PZ Cormay S.A. i wynikający z tego konflikt interesów. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz