Trwa ładowanie...
d1pr5bp

ORPHEE - Przebieg Rozprawy Końcowej w dniu 25 listopada 2014 roku (75/2014) - EBI

ORPHEE - Przebieg Rozprawy Końcowej w dniu 25 listopada 2014 roku (75/2014)

Share
d1pr5bp

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 75 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przebieg Rozprawy Końcowej w dniu 25 listopada 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2014 z dnia 3 października 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 71/2014 z dnia 19 listopada 2014 r., w których przedstawiono aktualny stan procedury arbitrażowej w sprawie ORPHEE/DIESSE DIAGNOSTICA HOLDING S.r.l. i Senese Holding S.r.l. oraz dalszy planowany przebieg tej procedury, informuje, że w dniu 25 listopada 2014 roku o godzinie 15.00 w biurze Jedynego Arbitra w Mediolanie odbyła się Rozprawa Końcowa, podczas której pełnomocnicy stron przedstawili ponownie stanowiska stron. Strony złożyły również Odpowiedzi na Ostateczne Stanowiska, o których mowa w raporcie bieżącym nr 61/2104 z dnia 3 października 2014 r., w punkcie B) podpunkt 2. Pełnomocnicy stron oświadczyli również przez Jedynym Arbitrem, że nie doszło do porozumienia mogącego zakończyć spór. Spółka informuje, iż podczas wskazanej Rozprawy Końcowej nie doszło do wydania Wyroku arbitrażowego. Jednocześnie Spółka podtrzymuje, iż według wiedzy
posiadanej przez Radę Dyrektorów, wydanie Wyroku arbitrażowego powinno nastąpić nie później niż z końcem roku (tj. do dnia 31 grudnia 2014 r.). Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pr5bp

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pr5bp

Podziel się opinią

Share
d1pr5bp
d1pr5bp