Trwa ładowanie...
d38jktx
d38jktx
espi

OT LOGISTICS - : Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

OT LOGISTICS - : Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (55/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d38jktx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | : Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 roku otrzymał od osoby nadzorującej Spółkę zawiadomienie z dnia 26 listopada 2014 roku dotyczące transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z ww. osobą nadzorującą na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ww. zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży przez osobę blisko związaną z ww. osobą nadzorującą w dniu 25 listopada 2014 roku 21.400 sztuk akcji Spółki po cenie 212 zł za akcję w trybie transakcji sesyjnej pakietowej zawartej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba, której dotyczy ww. zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do
określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)
d38jktx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2014-11-26 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38jktx

Podziel się opinią

Share
d38jktx
d38jktx