Trwa ładowanie...
d1cwwiw

OT LOGISTICS - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z ...

OT LOGISTICS - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał (53/2014)

Share
d1cwwiw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics S.A. (?Spółka?) informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 22 grudnia 2014 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki. 9. Podjęcie uchwały w
sprawie zmiany uchwały (numer 5 z dnia 14 listopada 2012 roku w brzmieniu nadanym jej uchwałą numer 2 z dnia 8 lipca 2013 roku) o emisji przez spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały (numer 6 z dnia 14 listopada 2012 roku w brzmieniu nadanym jej uchwałą numer 3 z dnia 8 lipca 2013 roku) o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian statutu spółki z tym związanych. 11. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad wraz z załącznikami. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1_OT Logistics S.A._Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | |
| | 2_OT Logistics S.A._Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | 3_OT Logistics S.A._Załącznik do projektu uchwał_statut.pdf | Załacznik do projektu uchwał - Statut | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2014-11-25 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw