Trwa ładowanie...
d2mshsu

OT LOGISTICS - Temat Informacja o obrotach z ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. (16/2014)

OT LOGISTICS - Temat Informacja o obrotach z ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. (16/2014)

Share
d2mshsu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Temat Informacja o obrotach z ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z rozliczeniem w dniu 17 marca 2013 roku przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta tj. Rentrans East Sp. z o.o. ("Rentrans East") zamówienia na usługi spedycyjne od spółki ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. ("ISD Trade") łączna wartość obrotów zrealizowanych pomiędzy Grupą Kapitałową OT Logistics a ISD Trade od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu giełdowego osiągnęła wysokość 18,8 mln zł, co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki. Emitent posiada pośrednio 50% udziału w kapitale zakładowym i 50% głosów na zgromadzeniu wspólników Rentrans East za pośrednictwem spółki w 100% zależnej tj. Rentrans International Spedition Sp. z o.o. Na wskazane powyżej obroty składają się obroty z tytułu świadczenia przez Rentrans East na rzecz ISD Trade usług spedycyjnych. Ww. obroty realizowane są na podstawie umowy współpracy z dnia 18 lipca 2011 roku (Umowa) zawartej pomiędzy Rentrans East a ISD Trade, która to umowa została zawarta przed przejęciem
przez Emitenta kontroli nad Rentrans East w 2012 roku. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad wykonywania przez Rentrans East na zlecenie ISD Trade usług spedycyjnych oraz celnych związanych z przewozem kolejowym w komunikacji krajowej oraz imporcie i eksporcie, obsługą w portach, obsługą celną eksportową oraz importową na granicy przez agencje celne wyrobów ze stali. Usługi spedycyjne wykonywane są na podstawie odrębnych zleceń spedycyjnych przekazywanych przez ISD. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa jak również zlecenia spedycyjne nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy oraz warunki realizacji zleceń spedycyjnych nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju współpracy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mshsu

| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2014-03-17 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mshsu

Podziel się opinią

Share
d2mshsu
d2mshsu